Új Magyarország fejlesztési terv

Jogi Nyilatkozat ...

1. Általános szabály

A Kaméleon Art Dekor Kft. honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.

2. Szerzői jog
A Kaméleon Art Dekor Kft. honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. A Kaméleon Art Dekor Kft. a tulajdonosa vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.

A felhasználó jogosult a Kaméleon Art Dekor Kft. honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá bármely más műbe, publikációba, honlapba építése. Az itt leírtakon kívül a Kaméleon Art Dekor Kft. semmilyen egyéb felhatalmazást nem ad honlapjával kapcsolatban.

3. A honlap tartalma
A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a Kaméleon Art Dekor Kft. nem vállal garanciát.

Sem a Kaméleon Art Dekor Kft., sem alkalmazottai, sem megbízottai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Kaméleon Art Dekor Kft. honlapjára történő belépésből vagy használatából erednek.

A Kaméleon Art Dekor Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

5. Kapcsolódó honlapok
A Kaméleon Art Dekor Kft. honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a Kaméleon Art Dekor Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Kaméleon Art Dekor Kft. valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

6. Adatvédelem - a személyes adatok gyűjtése és használata
A Kaméleon Art Dekor Kft. tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyes jogait, adatait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt: a nevet, címet, telefonszámot és e-mail címet.

A Kaméleon Art Dekor Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy az információkat a leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk.

Személyes adatai a Kaméleon Art Dekor Kft. adatbázisába kerülnek. Adatai feldolgozását a Kaméleon Art Dekor Kft. szigorúan bizalmasan végzi. Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük, erről értesítsen minket a info@kameleonart.hu e-mail címen.

Az önkéntesen megadott személyes adatait, – az Ön ellenkező kikötése hiányában és a honlapon megadott egyéb felhasználási módokon, célokon kívül – a Kaméleon Art Dekor Kft. az alábbiak szerint használhatja fel:

- A névre és címre szóló kiküldés céljára
- A Kaméleon Art Dekor Kft. akcióiról, rendezvényeiről postai úton, elektronikus levélben vagy telefonon történő tájékoztatásra
- Továbbá, ha ajándékot nyer, ennek a Kaméleon Art Dekor Kft. weboldalán történő publikálására

Személyes adatai védelmében egyes szolgáltatásaink használata esetén (fórum) csak az Ön által megadott becenevet (nicknév) jelenítjük meg.

Ha küldeményeket postázunk Önnek, ki kell adnunk az adatait más cégeknek annak érdekében, hogy zökkenőmentesen és minél előbb hozzájusson küldeményünkhöz. Ezen szállítók és egyéb cégek a továbbiakban nem jogosultak arra, hogy bármilyen formában felhasználhassák a személyes adatait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági vagy más hatósági végzés írja elő nekünk.

Talán hallott már az ún. kéretlen levelekről. Ezek file-ok vagy információdarabkák, amelyeket az internetes böngésző ment le honlapunkról, és tárolja azokat a gépen. Ezeknek a kéretlen leveleknek a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver a honlapunkra történő visszalátogatáskor, hogy már járt a honlapon, és megadott a részünkre bizonyos adatokat, így az adatokat nem kéri újra.

A legtöbb internetes böngésző úgy van beállítva, hogy elfogadja a kéretlen leveleket. Ha úgy gondolja, átállíthatja a böngészőjét, hogy visszautasítsa, vagy figyelmeztesse arra, hogy kéretlen leveleket küldtek a gépre. Ezek visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy testre szabott információkat fogadni.

Emellett szeretnénk honlapunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy lemérjük az egyes oldalak látogatottságát az oldalra vagy képekre történő klikkelések számával.

Honlapunk elmenthet olyan információkat a számítógépéről, mint az IP-cím (ez egy szám, amely a gépet azonosítja minden esetben, mikor meglátogat egy honlapot), a böngésző típusa, a computer operációs rendszere. Mindez biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen. Ezen információk nem személyes adatok.

Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy a személyes információit biztonságban tudhassa. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzzük.

7. A Jogi Közlemények megváltoztatása
Fenntartjuk a változtatás jogát, amelyeket a Kaméleon Art Dekor Kft. saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a honlap ezen részén értesíti felhasználóit.